Wanneer krijg je vrijstelling van onroerendgoedbelasting?

Home » Wanneer krijg je vrijstelling van onroerendgoedbelasting?

Wanneer krijg je vrijstelling van onroerendgoedbelasting?

Wanneer krijg je vrijstelling van onroerendgoedbelasting? Gezien de expertise die we bij SONS Real Estate hebben in vastgoed, leggen we u dit graag uit. We gaan daarom in op de gevallen waarin u mogelijk recht heeft op een vrijstelling van onroerendgoedbelasting en alles daaromtrent. We wijzen u ook alvast graag op onze andere diensten in de vastgoedsector, bijvoorbeeld vastgoedbeheer en het opkopen van uw onroerend goed. Vul bijvoorbeeld het formulier op onze website in om een vrijblijvende waardebepaling aan te vragen. 

Wanneer een vrijstelling?

Als u zich afvraagt wanneer je vrijstelling van onroerendgoedbelasting krijgt, kunnen we daar heel duidelijk over zijn; dat is in slechts enkele gevallen zo. Dit is bijvoorbeeld zo als het gaat om onroerende zaken met een WOZ-waarde onder de €12.000 of een nog lagere drempel. Daarnaast kan dit het geval zijn bij plantsoenen en parken en objecten die zelf in eigendom van de gemeente zijn. De andere gevallen waarin vrijstelling van onroerendgoedbelasting mogelijk van toepassing kan zijn, betreffen kassen en landbouwgronden, kerken en andere religieuze gebouwen en bijvoorbeeld openbare wegen. Deze laatste onroerende zaken worden genoemd in de Gemeentewet. Mocht uw gemeente een andere vrijstelling hebben opgenomen in de gemeentelijke verordening, dan vindt u die daar. 

Kwijtschelding van onroerendgoedbelasting

Wél kan het voorkomen dat uw gemeente in bepaalde gevallen de gemeentelijke belastingen kwijtscheldt. Dit is vaak opgenomen in de Leidraad Invordering. De gemeente kijkt daarbij meestal naar uw vermogen, uw inkomen, uw vakantiegeld en belasting- of toeslagschulden. Het kan zijn dat de gemeente uw schuld van de gemeentelijke belastingen automatisch kwijtscheldt, maar het kan ook voorkomen dat u dit zelf moet aanvragen. Bovendien kan het ook voorkomen dat de gemeente een betalingsregeling met u wilt treffen. Dit is uitsluitend in de gevallen dat u momenteel onvoldoende liquide middelen heeft, maar ook niet voor een kwijtschelding in aanmerking komt.

SONS Real Estate koopt uw onroerend goed

Kunt u een expert gebruiken met betrekking tot uw onroerende zaken? Wij treden graag voor u op. Daarnaast bieden wij graag onze diensten aan van vastgoedbeheer, leegstandbeheer en als opkoper. Wij brengen namelijk geheel kosteloos een gegarandeerd en passend bod uit op uw vastgoed nadat u een vrijblijvende waardebepaling op onze website heeft aangevraagd.

Meer informatie ontvangen?

Neem contact op met vastgoedadviseur Nick van der Meer

Kosteloos een vrijblijvend bod ontvangen?
Daarom kiezen klanten voor Sons Real Estate

Deel dit artikel

Ons bod verplicht u tot niets!

Voor alle soorten vastgoed

Voor woningen, bedrijfspanden tot verhuurd vastgoed

Geen verplichtingen

Het bod verplicht u tot niets. U heeft wel directe zekerheid!

Ook voor verhuurde woningen

Een bezichtiging is niet vereist voor een vrijblijvend bod

Woningen in alle staten

Risico's verborgen gebreken zijn voor ons rekening!