Erfenis onroerend goed verdelen

Home » Erfenis onroerend goed verdelen

Erfenis onroerend goed verdelen

De erfenis van onroerend goed verdelen, hoe gaat dat in zijn werking en hoe kan dit zo soepel mogelijk geschieden? Bij SONS Real Estate hebben we veel ervaring met alles omtrent het vastgoed, en dus ook met het erven hiervan. Neem hiervoor vooral contact op met onze klantenservice. Als u uw (geërfde) onroerend goed wilt verkopen, kan dat bovendien kosteloos aan SONS. Hiervoor vraagt u een vrijblijvende waardebepaling aan op onze website.

Communicatie en testament

Als de overledene een testament heeft opgesteld, zullen daarin specifieke bepalingen staan met betrekking tot de erfenis van het onroerend goed verdelen. Het testament kan aangeven wie welk deel van het onroerend goed erft, evenals eventuele voorwaarden of beperkingen. Bij het verdelen van een erfenis, waaronder onroerend goed, is heldere communicatie bovendien van cruciaal belang. Het is essentieel dat alle betrokken partijen openlijk met elkaar spreken over verwachtingen, wensen en zorgen. Als er geen testament is opgesteld, zijn wettelijke bepalingen van groot belang. In dergelijke gevallen kan een wettelijk erfgenaam aanspraak maken op zijn of haar legitieme portie, een minimumdeel van de erfenis. Deze legitieme portie is met name van belang als de overledene kinderen heeft.

Inventarisatie, schulden en besluitvorming

Voordat het daadwerkelijk verdelen van de erfenis van onroerend goed plaatsvindt, moet het onroerend goed worden geïnventariseerd. Dit omvat een gedetailleerde beschrijving van alle eigendommen, inclusief taxaties en eventuele bijzondere voorwaarden die van invloed kunnen zijn op de waarde. Bij het verdelen van onroerend goed moet vervolgens ook rekening worden gehouden met eventuele schulden die aan het bezit zijn verbonden. Deze schulden moeten eerlijk worden verdeeld onder de erfgenamen, naar rato van de erfenis zelf. Bovendien moeten besluiten met betrekking tot het onroerend goed gezamenlijk worden genomen, en dit kan soms tot uitdagingen leiden. Het is belangrijk om tot consensus te komen om geschillen te voorkomen.

Hulp van SONS bij de erfenis

Hulp nodig bij een erfenis van onroerend goed verdelen? Schakel SONS Real Estate in. Als u het onroerend goed kosteloos wilt verkopen, kunt u dit doen door een vrijblijvende waardebepaling aan te vragen via onze website. Onze taxateurs gaan direct voor u aan de slag.

Meer informatie ontvangen?

Neem contact op met vastgoedadviseur Nick van der Meer

Kosteloos een vrijblijvend bod ontvangen?
Daarom kiezen klanten voor Sons Real Estate

Deel dit artikel

Ons bod verplicht u tot niets!

Voor alle soorten vastgoed

Voor woningen, bedrijfspanden tot verhuurd vastgoed

Geen verplichtingen

Het bod verplicht u tot niets. U heeft wel directe zekerheid!

Ook voor verhuurde woningen

Een bezichtiging is niet vereist voor een vrijblijvend bod

Woningen in alle staten

Risico's verborgen gebreken zijn voor ons rekening!