Valt een perceel onder onroerend goed?

Home » Valt een perceel onder onroerend goed?

Valt een perceel onder onroerend goed? 

Valt een perceel onder onroerend goed? Ja, dat is het geval. Een perceel wordt in de volksmond namelijk vaak een stuk grond genoemd. In Nederland zijn de grond, nog niet gewonnen delfstoffen, gebouwen en werken die duurzaam met de grond verbonden zijn, beplantingen en objecten die niet rechtstreeks maar via andere gebouwen of werken duurzaam verbonden zijn, allen onroerend goed. Maar wat moet u hier nog meer over weten?

Juridische factoren m.b.t. een perceel

Allereerst is het van belang om de juridische status van het perceel als onroerend goed te begrijpen. In Nederland is de kadastrale registratie een belangrijk instrument. Het Kadaster houdt bij wie de eigenaar is van welk stuk grond en geeft inzicht in de grenzen van het perceel. Het is raadzaam om deze informatie grondig te bestuderen en zo eventuele onduidelijkheden of geschillen te voorkomen.

 

Daarnaast is het noodzakelijk om te onderzoeken welke bestemming het perceel heeft volgens het geldende bestemmingsplan. Gemeenten bepalen deze plannen en ze geven aan welk gebruik is toegestaan. Het is van groot belang dat uw plannen voor het perceel passen binnen deze bestemming om latere problemen te vermijden.

Erfdienstbaarheid, recht van opstal en financiën

Daarnaast moet u rekening houden met eventuele erfdienstbaarheden en rechten van opstal. Dit zijn rechten die anderen kunnen hebben op uw perceel. Een voorbeeld van een erfdienstbaarheid is bijvoorbeeld het recht van overpad. Het recht van opstal zorgt er op zijn beurt weer voor dat natrekking wordt doorbroken. Het is cruciaal om te weten welke erfdienstbaarheden er rusten op het perceel en welke invloed dit kan hebben op uw gebruik ervan.

 

Financiële overwegingen spelen bovendien ook een grote rol bij de aanschaf van een perceel als onroerend goed. Niet alleen de aankoopprijs, maar ook bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en eventuele makelaarskosten moeten worden meegerekend. Daarnaast is het verstandig om na te gaan of er lopende verplichtingen zijn, zoals onderhoudslasten of erfpachtcanon.

Perceel verkopen aan SONS

Bij SONS Real Estate zijn we actief in het voor eigen rekening opkopen van onroerend goed. Bent u hierin geïnteresseerd? Vraag dan zeker een vrijblijvende waardebepaling aan en ondervindt hoe het is om een marktconform bod te ontvangen, zelf de verkoopvoorwaarden flexibel in te vullen en kosteloos het verkooptraject uit handen te geven.

Meer informatie ontvangen?

Neem contact op met vastgoedadviseur Nick van der Meer

Kosteloos een vrijblijvend bod ontvangen?
Daarom kiezen klanten voor Sons Real Estate

Deel dit artikel

Ons bod verplicht u tot niets!

Voor alle soorten vastgoed

Voor woningen, bedrijfspanden tot verhuurd vastgoed

Geen verplichtingen

Het bod verplicht u tot niets. U heeft wel directe zekerheid!

Ook voor verhuurde woningen

Een bezichtiging is niet vereist voor een vrijblijvend bod

Woningen in alle staten

Risico's verborgen gebreken zijn voor ons rekening!