Valt een huis onder onroerend goed?

Home » Valt een huis onder onroerend goed?

Valt een huis onder onroerend goed? 

Een huis valt onder onroerend goed. Dat komt door de wettelijke definitie die we hier in Nederland voor hebben gesteld en hoe een huis hierop aansluit. Dit betekent dat in vrijwel elk geval een huis onder onroerend goed valt. Maar waarom is dat zo? Wij van SONS Real Estate schetsen het voor u in dit blog aan de hand van enkele leuke feitjes.

De term en een belangrijk aspect

Allereerst is de term ‘onroerend goed’ zelf afkomstig van het feit dat het in tegenstelling staat tot “roerend goed”. Wat betekent dit eigenlijk? Roerend goed omvat goederen die kunnen worden verplaatst, zoals meubels, elektronica of kunst. Onroerend goed daarentegen heeft betrekking op vaste bezittingen, zoals land en gebouwen. Het gaat er daarbij voornamelijk om dat iets duurzaam is verbonden met de grond of grond zelf is. Een huis valt hier logischerwijs natuurlijk onder. 

 

Een intrigerend aspect van de classificatie van een huis als onroerend goed is de juridische definitie van ‘natrekking’. Natrekking betekent dat bepaalde zaken automatisch eigendom worden van de eigenaar van het onroerend goed. Denk hierbij aan bijgebouwen, schuren of beplanting op het perceel. Het kan overigens ook iets zijn dat zich in of op het huis zelf bevindt; denk bijvoorbeeld eens aan een airco of zonnepanelen die in bepaalde gevallen kunnen worden nagetrokken. Dit principe heeft historische wortels en is verankerd in het Nederlandse rechtssysteem.

De gevolgen van de kwalificatie

Een interessant gevolg van het feit dat een huis onder onroerend valt, is de impact op belastingen. De WOZ-waarde van een huis is van invloed op lokale belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (ozb). Het bepaalt ook de hoogte van de waterschapsbelasting. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het huis zelf, maar ook naar de waarde van de grond waarop het staat.

 

Maar het idee dat een woonhuis onder onroerend goed valt, heeft ook zijn weerslag op erfrecht en nalatenschappen. Bij overlijden gaat het huis over op de erfgenamen, maar ook de daarmee verbonden lasten, zoals eventuele hypotheekschulden. Dit maakt de overdracht van onroerend goed een belangrijk aandachtspunt bij vermogens- en successieplanning.

Huis verkopen aan SONS

Uw onroerend goed verkopen? Of het nu een boerderij, tiny house of bedrijfspand is; wij van SONS Real Estate kopen het onder de voorwaarden die u graag terugziet. 

Meer informatie ontvangen?

Neem contact op met vastgoedadviseur Nick van der Meer

Kosteloos een vrijblijvend bod ontvangen?
Daarom kiezen klanten voor Sons Real Estate

Deel dit artikel

Ons bod verplicht u tot niets!

Voor alle soorten vastgoed

Voor woningen, bedrijfspanden tot verhuurd vastgoed

Geen verplichtingen

Het bod verplicht u tot niets. U heeft wel directe zekerheid!

Ook voor verhuurde woningen

Een bezichtiging is niet vereist voor een vrijblijvend bod

Woningen in alle staten

Risico's verborgen gebreken zijn voor ons rekening!