Wet voorkeursrecht Gemeenten

Home » Kennisbank » Wet voorkeursrecht Gemeenten

Wet voorkeursrecht gemeenten, wat is dat? Deze wet geeft gemeenten het recht om voorrang te krijgen als een bepaald huis te koop. De Wet voorkeursrecht is alleen van toepassing op grondgebied waarop het voorkeursrecht is bevestigd. De gemeente kan alleen gebruik maken van Wet voorkeursrecht gemeenten als het vastgoed verkoopt wordt door de eigenaar en niet eerder. Bij verkoop van een woning mag de gemeente met het voorkeursrecht als eerste de woning kopen. Op deze manier kunt u uw huis verkopen aan de gemeente. In het wetboek staat de Wet voorkeursrecht gemeenten beschreven als ‘een besluit tot aanwijzing vermeldt ten aanzien van de onroerende zaken’. De afkorting voor de Wet voorkeursrecht gemeenten is Wvg.

De procedure van Wet voorkeursrecht gemeenten begint bij het besluit van de gemeente, de provincie of het rijk. Alle drie de organen kunnen een voorkeursrecht op onroerende zaken bevestigen. De gevolgen van de Wet voorkeursrecht gemeenten is dat de eigenaar het vastgoed eerst moet aanbieden aan de gemeente. Het college van burgemeesters en wethouders heeft dan zes weken de tijd om een beslissing te nemen. Hiervoor moeten ze wel een bestemmingsplan hebben gemaakt over wat ze willen doen met het stuk grond. Alle onroerende zaken met een voorkeursrecht staan in het kadaster. De termijn bij de Wet voorkeursrecht gemeenten verschilt per soort aanwijzing die een vastgoed kan krijgen, maar meestal is het termijn van de Wet voorkeursrecht gemeenten 10 jaar. Wanneer het voorkeursrecht is verlopen kan de gemeente na twee jaar het voorkeursrecht weer opnieuw plaatsen. Op de wijze kunnen de gemeentes de Wet voorkeursrecht gemeenten verlengen.

In 2021 zal een nieuwe wet ingaan waarin de Wet voorkeursrecht gemeenten wordt opgenomen. Dit wordt de omgevingswet en hierin staan alle weten over wat er gaat gebeuren in de gemeente in de omgeving van de burgers. Voordat de Wet voorkeursrecht gemeenten wordt opgenomen in de omgevingswet heeft er een evaluatie plaats genomen om te bekijken hoe de Wet voorkeursrecht gemeenten het beste opgenomen kan worden in de omgevingswet. De bekendmaking van het Wet voorkeursrecht gemeenten zal gaan via een toezending of uitreiking naar de eigenaren. Als eigenaar van een woning met het voorkeursrecht kunt u bezwaar maken tegen de gemeente. U kunt dit doen omdat u het niet eens bent met het bestemmingsplan van de gemeente of omdat u uw huis wilt verkopen op de vrije markt.

Naast de Wet voorkeursrecht gemeenten kan uw woning ook worden overgenomen door de gemeente met de Onteigeningwet. Bij onteigening hoeft het stuk grond niet te koop te staan en kan de overheid gemakkelijker het stuk grond eigendom maken. De Wet voorkeursrecht gemeenten kan ook gebruikt worden bij bedrijfspanden. Als een bedrijfspand wordt gekocht door de gemeente zal een aandelenoverdracht moeten plaatsvinden om het bedrijfspand volledig eigendom te maken van de gemeente.

Kortom is de betekenis van Wet voorkeursrecht gemeenten een wet waardoor de gemeente voorrang heeft op koop van een stuk grond als het stuk grond te koop wordt gezet.

U kunt op onze website meer lezen over uw huis verkopen aan de gemeente. Wilt u uw huis verkopen zonder dat te maken heeft met particuliere kopers? Dan kunt u contact met ons opnemen voor een gratis en vrijblijvend bod.

Meer informatie ontvangen?

Neem contact op met vastgoedadviseur Nick van der Meer

Kosteloos een vrijblijvend bod ontvangen?
Daarom kiezen klanten voor Sons Real Estate

Deel dit artikel