Waarborgfonds

Home » Kennisbank » Waarborgfonds

De betekenis van een waarborgfonds is een fonds waarvan u kunt profiteren na schade van uw eigendom. Er zijn verschillende waarborgfondsen waar u gebruik van kunt maken. Zo bestaan er waarborgfondsen voor uw auto, fiets, inboedel, kinderopvang en alle soorten woningen. Voor elk soort bestaan aparte stichtingen die regels maken om de verzekerden te beschermen. Bij alle waarborgfondsen moet uw situatie voldoen aan veel vereisten om een vergoeding te ontvangen. Bij het ene waarborgfonds moet de schade zijn veroorzaakt door een onbekende of onverzekerde dader en bij het andere waarborgfonds kunt u terecht als u eigendom niet in goede staat is opgeleverd. 

Soorten waarborgfondsen

Een waarborgfonds voor uw woning is Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW). Deze stichting stelt het beleid op rond de National Hypotheek Garantie (NHG). NHG is een hypotheekaanbieder die u helpt wanneer u door onvoorziene omstandigheden niet meer uw hypotheek kunt betalen. Iedereen kan een nhg hypotheek afsluiten als de koopsom onder de kostengrens bevindt. Met deze hypotheek heeft u een lagere hypotheekrente en heeft u een vangnet voor woningbehoud. NGH helpt bij het vinden van een geldverstrekker als u uw huis niet meer kunt betalen en u hoeft geen vast contract te hebben bij het afsluiten van een ngh hypotheek.

Naast de WEW bestaat ook een waarborgfonds voor sociale woningbouw, de WSW. De WSW zorgt ervoor dat de woningcorporaties een start kapitaal ontvangen voor optimale voorwaarden tegen zo laag mogelijke kosten. Dit doen ze om het stelsel van sociale huurwoningen in stand te houden en risico’s te beheersen van de instellingen. Waarborgfonds Sociale Woningbouw is een onafhankelijke stichting die leningen borgen van financiers aan de aangesloten woningcorporaties. WSW maakt gebruik van standaard lening overeenkomsten voor het borgen van leningen. De overeenkomsten zijn vastgesteld met de financiers.

Naast waarborgfondsen voor uw hypotheek en sociale huurwoning bestaat er ook een waarborgfonds voor koopwoningen, de SWK. Stichting Waarborgfonds Koopwoningen probeert in te spelen op de ontwikkelingen op het gebied van consumentenbescherming. Dit doen ze door certificaten te verstreken aan bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Stichting Waarborgfonds Koopwoningen vergoedt de schade als een bouwbedrijf failliet gaat, als de woning na oplevering bouwkundige gebreken heeft en als bijvoorbeeld de zonnepanelen niet het afgesproken rendement behalen. U kunt dan alleen schade claimen als een van deze gevallen is veroorzaakt door een bouwbedrijf die is aangesloten bij SWK. Stichting Waarborgfonds Koopwoningen biedt hun diensten aan eigenaren van alle soorten koopwoningen, ook nieuwbouw.

Er bestaat ook een waarborgfonds voor alle motorvoertuigen, Waarborgfonds Motorverkeer. Deze fonds vergoedt de schade nadat uw motorvoertuig is beschadigd door een onbekende of door iemand die niet verzekerd is. Soms kan er aan eigen risico in rekening worden gebracht bij uitkering van de schade. Bij een onbekend motorvoertuig wordt een eigen risico verrekend van €250. De schade zonder dader check is een checklist waardoor u heen kunt lopen om zeker te weten of u een vergoeding krijgt van Waarborgfonds Motorverkeer. De check is belangrijk om te doen, want anders zit het waarborgfonds met veel mensen die eigenlijk geen recht hebben op een vergoeding. Veel mensen met een cascoverzekering voor hun motorvoertuig willen toch graag een claim indienen bij Waarborgfonds Motorverkeer, want zo heeft het geen gevolg om de schadevrije jaren bij de verzekering. Het wordt aangeraden om na schade gebruik te maken van uw cascoverzekering. Als uw situatie aan de criteria voldoet zal uw casco-verzekeraar de schade verhalen bij Waarborgfonds Motorverkeer zonder gevolgen om uw schadevrije jaren.

Bij Waarborgfonds & kenniscentrum kinderopvang kunnen kinderopvangorganisaties terecht die een borgstelling nodig hebben. Hun missie is om meer te investeren in de opvang, ontwikkeling en professionalisering van de sector kinderopvang. Het waarborgfonds voor de kinderopvang heeft dezelfde werkwijze als van waarborgfonds Sociale Woningbouw. De leningen worden geborgd van financiers om kinderopvangorganisatie een startkapitaal te bieden tegen lening overeenkomsten.

Naast de genoemde waarborgfondsen bestaat er ook een soort waarborgfonds voor uw geld bij de bank, Het depositogarantiestelsel. Als uw bank failliet gaat is uw spaargeld tot €100.000 beschermd door het depositogarantiestelsel. Een waarborgfonds is iets anders dan de bankgarantie bij het kopen van een huis. Bankgarantie is een garant dat de waarborgsom wordt vergoed door de gekozen verzekeraar als de koop toch niet doorgaat na het tekenen van het koopcontract. Een waarborgfonds helpt mensen die schade hebben aan hun eigendom door een onbekend of onverzekerde dader.

Waarborgfonds, hoe werkt het?

U kunt gebruik maken van een waarborgfonds nadat uw eigendom is beschadigd door een onbekende of onverzekerde dader. U kunt bij het bijbehorende waarborgfonds een claim indienen. U zult contact moeten opnemen met het waarborgfonds. De procedure bij een waarborgfonds gaat van start met een onderzoek naar de oorzaak van de schade. Als u verhaal klopt en onder de regels valt, krijgt u een uitbetaling. U kunt ook verschillende formulieren invullen na schade en de formulieren sturen naar het waarborgfonds. Voorbeelden van de formulieren zijn verzoek van schadevergoeding, getuigenverklaring en een Europees schadeformulier.

Naast een claim indienen bij een waarborgfonds om de schade te vergoeden, kunt u ook aangifte doen bij de politie. Het is handig om direct aangifte te doen als u het voertuig heeft gezien, want anders zou u de vergoeding niet kunnen ontvangen. Hoelang het duurt voordat u uw schade krijgt vergoedt, kan niemand u vertellen. Het waarborgfonds moeten eerst onderzoek doen naar uw situatie, alle procedures en regels nalopen en misschien documenten aanvragen bij de politie. Het ligt dus aan de ingewikkeldheid van de situatie hoelang het duurt voordat u uw vergoeding krijgt, maar het waarborgfonds streeft naar zes weken.

Als u schade heeft opgelopen aan uw motorvoertuig door afgevallen lading kunt u ook bij Waarborgfonds Motorverkeer terecht. De afgevallen lading moet van iemand zijn die onbekend is of onverzekerd. Verder zijn er nog een paar criteria als u een vergoeding wilt krijgen van Waarborgfonds Motorverkeer door afgevallen lading, zoals politieaangifte of daderonderzoek.

Niet in alle gevallen kunt u terecht bij een waarborgfonds, omdat er rekening gehouden moet worden met allerlei regels, criteria, vereisten en procedures bij een waarborgfonds. De ervaringen verschillen daarom per persoon. De ervaring van iemand die geen schade vergoedt kreeg is natuurlijk anders dan de ervaring van iemand die wel een vergoeding kreeg. U moet veel geluk hebben in welke situatie u zich bevindt en dat deze voldoet aan de regels en criteria om een goede ervaring te beleven met een waarborgfonds. Er wordt erg lastig om een vergoeding te krijgen zonder getuigen van de schade. Er moet een getuige zijn geweest die heeft gezien dat een onbekende of onverzekerde dader schade heeft gebracht aan uw eigendom. Zonder getuigen kunt u niet bewijzen dat u geen schade had voor het incident.

In het kort is de uitleg van een waarborgfonds een stichting waar u terecht kan voor een vergoeding nadat uw eigendom schade heeft opgelopen of uw eigendom niet goed is opgeleverd door een onbekende of onverzekerde dader.

Geïnteresseerd? Lees hier meer over onze vastgoed diensten, onze kennisbank of de vrije verkoopwaardeSons Real Estate is actief ook als (opkopende) makelaar voor woningen, bedrijfspanden en ander vastgoed. U kunt contact opnemen voor meer informatie of een waardebepaling ontvangen van uw huis.

Meer informatie ontvangen?

Neem contact op met vastgoedadviseur Nick van der Meer

Kosteloos een vrijblijvend bod ontvangen?
Daarom kiezen klanten voor Sons Real Estate

Deel dit artikel