Roerende zaken/goederen

Home » Kennisbank » Roerende zaken/goederen

De betekenis van roerende zaken zijn zaken of goederen die onderdeel zijn van de inboedel van het huis, maar niet het eigendom van het huis. Het woord zegt het al: roerende zaken zijn zaken die vrij kunnen bewegen. Bij verkoop van het huis horen roerende zaken niet bij de verkoop tenzij anders is afgesproken met de verkopers. Roerende goederen zijn voorwerpen van het huis waarvoor het huis niet beschadigd wordt als het wordt verwijderd. Voorbeelden van roerende goederen zijn gordijnen, kasten, tapijten, zonnepanelen en lampen.

Wat zijn roerende zaken?

Bij sommigen voorwerpen kan het lastig zijn wat de lijn is tussen roerende zaken en eigendom van het koophuis. Dit heet onroerende zaken en dit zijn onderdelen van het huis die wel inbegrepen zijn in de aankoop van de woning. Het verschil tussen roerende en onroerende zaken is of er schade wordt gemaakt aan het huis wanneer het voorwerp wordt weggehaald. Een losse kast is een roerend goed, maar een inbouwkast is een onroerend goed. Een los parket is een roerend goed, maar een vastgenageld tapijt op de vloer is een onroerend goed.

Bij aankoop van een woning kunt u als koper een conform lijst aanvragen met alle roerende en onroerende zaken. Er zijn verschillende voorbeelden van een lijst van zaken die u kunt vinden op internet. U kunt deze laten invullen door de verkopers zodat alles precies duidelijk is wat achter blijft en wat wordt meegenomen. Op de lijst van zaken van een woning staat alle roerende voorwerpen waarop de verkoper kan aangeven welke zaken bij de aankoop horen van het huis en welke niet. U kunt een lijst downloaden op het internet als pdf en online laten invullen door de verkopers of uitprinten en op papier laten invullen.

U kunt ook onderhandelen met de verkopers om bepaalde onroerende zaken over te nemen en voor welke prijs. De roerende zaken die u overneemt komen dan in de koopsom te staan en dit moet doorgegeven worden aan de notaris. U kunt een lijst doorgeven aan de notaris met alle roerende zaken die u overneemt en dus in het bod moeten worden opgenomen. Het bod dat u dan moet uitbrengen is dus de koopsom plus de som van de roerende zaken die u overkoopt. U kunt afspreken met de verkopers om de prijs van de roerende zaken contant te betalen als de verkopers daarmee akkoord gaan. Bij verkoop of koop van een huis kunt u de roerende zaken laten taxeren door een taxateur. De taxateur kan aangeven via een taxatie hoeveel de roerende goederen waard zijn en welke prijs aangeboden kan worden voor de koop of verkoop van de goederen.

Financiering en belasting bij roerende zaken/goederen

Er is een belangrijk punt die u moet weten als u roerende zaken wilt overnemen bij aankoop van een woning: de roerende zaken worden niet gefinancierd bij de hypotheek. De hypotheekverstrekker financiert alleen onroerende zaken van het huis, dus de koopsom exclusief roerende zaken. De roerende zaken worden wel meestal opgenomen in de koopsom, maar u kunt ze dus niet laten meefinancieren in uw hypotheek. De roerende zaken die u overneemt worden altijd opgenomen in het koopcontract, omdat hierin alles moet staan over de koop van het huis. U moet dus de roerende zaken opnemen in die koopovereenkomst, maar u kunt deze koopsom niet volledig laten financieren. Het geld voor de roerende zaken zou u uit eigen zak moeten halen of een andere lening voor moeten afsluiten. Daarnaast zijn de kosten die maakt voor het overkopen van roerende zaken niet aftrekbaar bij de belastingdienst en moet u rente betalen over de schuld die u heeft opgebouwd in box 3. De rente vanuit box 3 is niet aftrekbaar voor roerende zaken.

Bij het kopen van een huis betaalt de koper 2% overdrachtsbelasting voor de onroerende zaken. Dit geld niet voor de roerende zaken, dus u als koper betaalt geen belasting over roerende zaken. Er bestaat wel roerende zaakbelasting, maar dit is alleen voor roerende zaken zoals een woonboot of een stacaravan. Deze voorbeelden worden niet gerekend als onroerende zaken, omdat ze niet vast staan op één plek. De roerende zaken kunnen dienen als woning en als bedrijfsruimte. De belasting wordt gerekend door een percentage van de waarde van de roerende zaak te innen. In elke gemeente geld een andere percentage en de gemeente berekent elk jaar de waarde van de roerende zaak. De belasting wordt ook wel de belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten genoemd. De goederen waarover roerende zaakbelasting betaalt moet worden zijn meestal registergoederen. Dit houdt in dat de roerende zaak inschreven moet staan in het openbare register van het Kadaster. Op registergoederen kan een hypotheek voor aangevraagd worden voor de woonboot of vliegtuig.

Domeinen roerende zaken is een verkoopkantoor voor roerende zaken die in dienst is van de Ministerie van de Financiën. Ze verwerken goederen die niet meer gebruikt worden door ze te verkopen of te vernietigen. Daarnaast verwerkt DRZ-goederen die strafrechtelijk in beslag zijn genomen door Rijksoverheid. Dit kunnen roerende zaken zijn van mensen die veel schulden hebben aan de staat en daarom de goederen in beslag worden genomen. DRZ zijn ondertussen gespecialiseerd in taxatie, logistieke verwerkingen en verkoop van goederen. Domeinen roerende zaken verkopen de goederen op veilingen.

Juridische kant van roerende zaken

Bij overleden moeten de nabestaanden veel regelen. Zo moet een bedrag doorgegeven worden van alle roerende zaken die worden overgenomen als erfenis. De nabestaanden kunnen ervoor kiezen om de roerende zaken over te nemen of te verkopen. Als er roerende zaken worden overgenomen moet er erfbelasting betaald worden over de waarde van de roerende goederen. Het percentage van de erfbelasting hangt af van de relatie met de overlijdende. Een echtgenoot of minder belasting te betalen dan een achterkleinkind.

In het burgerlijk wetboek staat in Artikel 3:3 de uitleg over het vermogensrecht. In het artikel wordt de definitie van onroerende en roerende zaken uitgelegd. De betekenis van onroerende zaken is alles wat vastzit aan het stuk grond en alles wat vastzit aan het gebouw op het stuk grond. Roerende zaken worden omschreven als alles wat geen onroerend goed is.

U kunt een roerende zakenverzekering afsluiten bij verschillende verzekeraars zoals Univé. Met zo’n verzekering zijn de roerende zaken verzekerd als ze bijvoorbeeld ergens zijn opgeslagen. De waarde van de roerende zaken kunnen dalen door extreme weeromstandigheden, brand, diefstal/vandalisme en cybercriminaliteit. De schade wordt dan opgevangen door uw verzekeraar.

Zakelijke roerende goederen

Als eigenaar van een bedrijf moet u bij de belastingdienst aangeven in welke categorie uw roerende zaken zich bevinden. Dit bepaalt of u belasting moet betalen en hoe hoog het bedrijfsvermogen is. Hieronder staan de drie categorieën van de belastingdienst.

  1. Het roerend goed is onderdeel van uw privévermogen.
  2. Het roerend goed is onderdeel van uw bedrijfsvermogen
  3. Het roerend goed is gedeeltelijk van uw bedrijfsvermogen

Bij zakelijk vastgoed horen ook de aandelen en obligaties bij de roerende zaken.

Roerende zaken bij huren

Bij een huurwoning kunnen er natuurlijk ook roerende zaken worden overgenomen door een nieuwe huurder. Als u een huis gaat huren kan de vorige huurder overnamekosten vragen voor bijvoorbeeld gordijnen en vloerbedekking. U bent niet verplicht om deze goederen over te nemen, maar de vorige huurder zal dan bijvoorbeeld de vloerdekking kunnen meenemen uit de huurwoning. De roerende goederen die worden overgenomen door de nieuwe huurder worden op een overnameformulier gezet met de bijbehorende prijzen.

Geïnteresseerd? Lees hier meer over onze vastgoed diensten. Verder kunt u contact opnemen en een gratis waardebepaling ontvangen.

Relevante pagina’s onroerend goed

– Wat is onroerend goed?
– Onroerend goed makelaar
– Onroerend goed te koop
– Wat valt onder onroerend goed?
– Belasting en BTW op onroerend goed
– Wat is bedrijfsonroerend goed?
– Onroerend goed verkopen

Meer informatie ontvangen?

Neem contact op met vastgoedadviseur Nick van der Meer

Kosteloos een vrijblijvend bod ontvangen?
Daarom kiezen klanten voor Sons Real Estate

Deel dit artikel