Woningwet

Home » Kennisbank » Woningwet

De definitie voor Woningwet is een wet over hoe woningen worden gebouwd en aangeboden. De Woningwet ontstond in 1901, omdat veel arbeiders in een slechte huisvesting woonden. De Woningwet is vooral gericht op woningcorporaties, omdat zij huurhuizen aanbieden. De Woningwet geldt dus niet voor koopwoningen. De Woningwet in Nederland in het kort houdt in hoe de corporaties zich moeten gedragen tegenover de huurders en de leefbaarheid van woningen. De Woningwet gaat over bouwbesluiten en bouwwerk, geluid, overlast, ongedierte, veiligheid, parkeren en nog veel meer. Het doel van de Woningwet is om mensen met lagere inkomens ook een goede woning aan te bieden in heel Nederland. De afkorting van de Woningwet is Wonw.

De Woningwet uit 1901 was erg oud, maar in 2015 heeft de overheid een nieuwe Woningwet ingevoerd. Op de website van de Overheid staat de uitleg over de huidige Woningwet heel uitgebreid in wettekst. De toelichting over de Woningwet zegt dat de urgentie groot was om bijzondere doelgroepen ook een woning aan te bieden. De Overheid geeft aan dat de Woningwet iets anders is dan de nieuwe Omgevingswet uit 2021. In de Omgevingswet staan alle weten over wat er in de omgeving mag gebeuren zoals een nieuwe speeltuin of het plaatsen van windmolens. De Omgevingswet heeft niet direct betrekking tot de woningcorporaties en de Woningwet wel.

Er zou een goede handhaving moeten zijn om de Woningwet in de praktijk te controleren. De huurdersorganisatie moet bijvoorbeeld appartementen onder de liberalisatiegrens in de sociale verhuur verhuren. Deze kamerverhuur zijn voor mensen met een laag inkomen, want als huurder van een sociale huurwoning mag je niet boven de inkomensgrens zitten. In het bouwbesluit staan de criteria voor een gebouw op gebied van veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid zoals de onderhoudsplicht en erfafscheiding. De onderhoudsplicht houdt in dat de woningcorporaties zich moeten houden aan de regels over het onderhouden van de appartementen. Erfafscheiding heeft te maken met het afscheiden van een erf wat bij het gebouw hoort.

Deze regels worden allemaal gecontroleerd door een controller. De controller controleert andere woningcorporaties of zij aan de regels houden. Zo moet er bij elke wooncorporatie ook een klachtenreglement zijn die ervoor zorgt dat klachten gemakkelijk behandeld kunnen worden door een geschillencommissie. Voordat een gebouw gemaakt mag worden moet er ook bodemonderzoek gedaan worden om te checken of de grond niet vervuild is.

Als een woning voldoet aan alle eisen van de Woningwet wordt de woning ook wel een Woningwetwoning genoemd. De Woningwet geld voor alle wooncorporaties in Nederland dus het verschilt niet meer regio of gemeente. Daarnaast geld de Woningwet ook voor zorgvastgoed voor ouderen die in woonzorggebouwen wonen.

Kortom is de betekenis van de Woningwet een wet waaraan woningcorporaties worden verplicht om zich aan de regels te houden over woningen om mensen met lage inkomens ook aan woning aan te bieden. Als u een woningcomplex wilt verkopen kunt u een taxatie aanvragen bij Sons Real Estate. In de Woningwet is vastgesteld dat vastgoed van woningcorporaties wordt gewaardeerd op basis van de marktwaarde in verhuurde staat.

Geïnteresseerd? Lees hier meer over onze vastgoed diensten. Of het verkopen van een huis of het verkopen van een bedrijfspand. Wij werken ook als makelaar voor alle soorten woningen, bedrijfspanden en ander vastgoed. U kunt contact met ons opnemen of een gratis en vrijblijvende waardebepaling aanvragen.

Meer informatie ontvangen?

Neem contact op met vastgoedadviseur Nick van der Meer

Kosteloos een vrijblijvend bod ontvangen?
Daarom kiezen klanten voor Sons Real Estate

Deel dit artikel