Erfrecht voor kinderen

Home » Kennisbank » Erfrecht voor kinderen

Bij overlijden van een van de ouders, krijgen de kinderen hun erfdeel niet direct. Een vordering in de vorm van een vordering, van precies de grootte van hun erfdeel.

Het bedrag kan pas opgeëist worden als beiden ouders zijn overleden. Het erfrecht houdt in dat de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner financieel beter verzorgd achterblijft. Het algemene erfrecht beperkt dus de rechten van kinderen.


Lees hier meer over erfenis.

Deel dit artikel:

Woning te koop zetten of vrijblijvend bod ontvangen?