Hoe hoog is de woz belasting en wie moet dit betalen

Home » Veelgestelde vragen » Hoe hoog is de woz belasting en wie moet dit betalen

Hoe hoog is de WOZ belasting en wie moet dit betalen

De WOZ-waarde wordt door gemeenten gebruikt voor de onroerendezaakbelasting(OZB) De onroerendezaakbelasting wordt geheven op basis van de waarde van onroerende zaken. Een woning is een onroerende zaak, net als bedrijfspanden, winkels, kantoren, hotels en ziekenhuizen. De gemeenteraad stelt de OZB tarieven vast. Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde bepaalt samen met het tarief de hoogte van uw OZB-Belastingaanslag. Wie betaalt waarvoor?

De gemeenteraad stelt drie tarieven vast.

  1. Tarieven voor de eigenaren van woningen
  2. Tarieven voor de eigenaren van niet-woningen
  3. Tarief voor de gebruikers van niet-woningen

Wie
Als u dus eigenaar van een woning bent, krijgt u een aanslag OZB met betrekking tot het eigenarengedeelte. Bent u geen eigenaar maar wél gebruiker (huurder) van een woning, dan krijgt u geen aanslag OZB. Voor niet-woningen dus winkels, bedrijfspanden en kantoren en dergelijke geldt dat zowel de eigenaar als de gebruiker een aanslag OZB ontvangt.

Waarvoor
De opbrengst van de onroerende-zaakbelasting (OZB) is bestemd voor het in stand houden van voorzieningen waar iedereen van profiteert, zoals wegen, plantsoenen, openbare verlichting en de brandweer. De opbrengst van de OZB is dus een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente.

Rioolheffing

Wie
De eigenaar van een object dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering.

Waarvoor
De aanleg en het beheer van de riolering is een taak van de gemeente. Hiermee kunnen gemeenten ook voorzieningen bekostigen voor hemelwaterinzameling en de aanpak van grondwaterproblemen. Deze taken lagen vroeger bij het waterschap, maar zijn tegenwoordig taken van de gemeente geworden.

In geval van meerdere eigenaren, kan de eigenarenaanslag OZB en rioolheffing volledig aan één van de mede-eigenaren worden opgelegd. De eerstgenoemde (meestal oudste) eigenaar in het kadaster kan dan als belastingplichtige worden aangewezen.

Veranderingen nà 1 januari van het belastingjaar door bijvoorbeeld verkoop, verhuizing, overlijden en dergelijke brengen in deze aanslagen geen enkele verandering. Bij verkoop in de loop van het jaar worden door de notaris de eigenarenbelasting OZB en de rioolheffing voor de resterende maanden van het jaar -gelijktijdig met de koopsom- in rekening gebracht bij de nieuwe eigenaar, dit wordt dus altijd verrekend.

Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten

Wie
Degene die gebruikmaakt van de gemeentelijke reinigingsdienst.
Bij huishoudelijk afval: In geval van gelijktijdige vestiging van meerdere personen op één adres, kan de aanslag afvalstoffenheffing worden opgelegd aan de oudste van hen.
Bij bedrijfsafval: Aan degene die een overeenkomst heeft afgesloten, wordt de aanslag reinigingsrechten normaal gesproken opgelegd.

Waarvoor
Het ophalen van huis- of bedrijfsafval.

Deel dit artikel:

Woning te koop zetten of vrijblijvend bod ontvangen?