Wat wordt bedoeld met zakelijk recht?

Home » Wat wordt bedoeld met zakelijk recht?

Wat wordt bedoeld met zakelijk recht?

Wat wordt er bedoeld met zakelijk recht? In het recht zijn er verscheidene gebieden die allemaal weer toezien op andere onderwerpen binnen het recht. Van bestuurs- tot aan strafrecht; het brengt grote verschillen met zich mee. Bij SONS Real Estate zijn we natuurlijk gespecialiseerd in het vastgoed, en daarom bespreken we graag met u in dit blog wat zakelijk recht precies inhoudt.

Wat is zakelijk recht? 

Zakelijk recht is een term die in de juridische wereld wordt gebruikt om een specifieke vorm van eigendom of juridische relatie met betrekking tot onroerend goed aan te duiden. Het omvat verschillende rechten en belangen die een persoon of entiteit kan hebben met betrekking tot een bepaald stuk zakelijk onroerend goed. Om te beginnen, is het belangrijk te begrijpen dat zakelijk recht zich richt op het gebruik en genot van onroerend goed, eerder dan op de eigendom ervan. Het kan betrekking hebben op verschillende rechten, zoals het recht van erfpacht, opstalrecht en vruchtgebruik. Een belangrijk kenmerk van zakelijk recht is dat het vaak langdurig van aard is en specifieke juridische documenten vereist om het te vestigen. Deze documenten, zoals notariële akten, leggen de rechten en verplichtingen van de betrokken partijen vast en zorgen voor een duidelijk juridisch kader.

Voorbeelden van zakelijke rechten

Een veelvoorkomend zakelijk recht is het recht van erfpacht. Dit geeft iemand het recht om het eigendom van een stuk grond te gebruiken en te benutten, zonder dat hij de eigenaar is. Het recht van erfpacht wordt vaak gevestigd voor een langere periode en kan worden overgedragen aan andere partijen.

 

Een ander zakelijk recht is het opstalrecht, wat betekent dat een persoon het recht heeft om een gebouw of constructie op het eigendom van een ander te hebben. Dit komt vaak voor bij situaties waarin een gebouw op grond van iemand anders staat, maar de eigenaar van het gebouw het recht heeft om het daar te laten staan en iets onder eigen eigendom te hebben.

 

Vruchtgebruik is een zakelijk recht dat iemand het recht geeft om vruchten te plukken van een stuk grond dat aan een ander toebehoort. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het recht om gewassen te verbouwen op bepaalde landbouwgrond.

SONS en uw onroerend goed

Heeft u onroerend goed dat u wilt verkopen? Wij nemen al het papierwerk uit handen om het zakelijke recht soepel af te handelen. Dat doen we geheel kosteloos met ons team van experts én met flexibele opties die u in staat stellen precies zo te verkopen zoals u dat wilt.

Meer informatie ontvangen?

Neem contact op met vastgoedadviseur Nick van der Meer

Kosteloos een vrijblijvend bod ontvangen?
Daarom kiezen klanten voor Sons Real Estate

Deel dit artikel

Ons bod verplicht u tot niets!

Voor alle soorten vastgoed

Voor woningen, bedrijfspanden tot verhuurd vastgoed

Geen verplichtingen

Het bod verplicht u tot niets. U heeft wel directe zekerheid!

Ook voor verhuurde woningen

Een bezichtiging is niet vereist voor een vrijblijvend bod

Woningen in alle staten

Risico's verborgen gebreken zijn voor ons rekening!